Přejít k hlavnímu obsahu

Elektrotechnik

Profese elektrotechnika je poměrně různorodá. Zajišťuje projekční, technologické a konstrukční činnosti v elektrotechnických odvětvích. Své uplatnění nalezne při budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a následné distribuci elektrické energie, při výrobě a údržbě elektrických strojů a další techniky. Profese je velmi žádaná při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť či různých elektronických zařízení. 

Počet osob v profesi

 • 23 800 (Česká republika, 2021)
 • 900 (Zlínský kraj, 2021)

Hrubá měsíční mzda

 • minimum: 23 600 Kč
 • střed: 41 200 Kč
 • maximum: 64 200 Kč

(Zlínský kraj, 2021)

Vzdělání pro výkon profese

K profesi vede úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, příp. Provozní elektrotechnika (nástavbové studium). 

 • středoškolská příprava – střední průmyslové školy a gymnázia
 • vyšší odborné vzdělání – obor Elektrotechnika
 • vysokoškolská příprava – zejména obory Elektrotechnické a Informatické

Školy a obory ve Zlínském kraji vhodné pro profesi

Středoškolská příprava

 • střední průmyslové školy, střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor Elektrotechnika
  • Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
  • Střední průmyslová škola Zlín
 • gymnázia

Vyšší odborné vzdělání

 • Ve Zlínském kraji neprobíhá vzdělávání s odpovídajícím zaměřením

Vysokoškolská příprava

 • Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Popis profese čerpá z projektu 30 klíčových profesí Zlínského kraje z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce, který realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje → Chci vědět více