Přejít k hlavnímu obsahu

Klempíř

Materiál, se kterým klempíř pracuje nejčastěji je plech. Často z něj vytváří různé konstrukce, ohýbá jej, stříhá a tvaruje. Výsledkem může být nový výrobek nebo také oprava. Klempíř zvládá činnosti jako je nýtování, pájení a svařování. S profesí klempíře se nejčastěji setkáme ve strojírenské výrobě, ve stavebnictví a vlastně všude, kde je potřeba někoho šikovného na práci s plechem. 

Počet osob v profesi

  • 6 200 (7213 Pracovníci na zpracování plechu, Česká republika, 2023)

Hrubá měsíční mzda

  • Medián hrubé mzdy: 44 333 Kč (Česká republika, 1. pol. 2023)

Vzdělání pro výkon profese

K profesi vede střední vzdělání s výučním listem, obor Klempíř nebo střední vzdělání s výučním listem v oboru Klempíř, klempířské práce ve strojírenství.

Obor může být orientován buď na stavebnictví, nebo na strojírenství, ve Zlínském kraji se jedná i o zaměření na letectví.

Absolventi stavebního zaměření mohou pokračovat v nástavbovém studiu, v oboru Stavební provoz.

  • Součástí výuky může být i příprava na zkoušku ze svařování (základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1)
  • Po získání praxe v oboru je možnost samostatného živnostenského podnikání, jehož podmínkou je výuční list.

Školy a obory ve Zlínském kraji vhodné pro profesi

Středoškolská příprava

Popis profese čerpá z projektu 30 klíčových profesí Zlínského kraje z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce, který realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje → Chci vědět více