Přejít k hlavnímu obsahu

Nástrojař

Nástrojář je nepostradatelná profese, hlavně ve strojírenské výrobě, protože se stará o nejrůznější nástroje potřebné ve výrobním procesu. Nástrojař montuje, zkouší, zapracovává, ostří a opravuje nástroje sloužící k tváření materiálu. Velmi často při práci přijde do styku s nástroji ke zpracování plastů, lití kovů, ke tváření materiálů a tyto nástroje připravuje do výrobního procesu. Pokud ve výrobě něco nefunguje, jak má, tak je to obvykle právě nástrojař, který tyto chyby identifikuje a často také odstraní. 

Počet osob v profesi

  •  63 892 (7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci, Česká republika, 2023)
  • 4 749 (7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci, Zlínský kraj 2023)

Hrubá měsíční mzda

  • Medián hrubé mzdy:  36 244 Kč (Zlínský kraj, 2023)
  • Medián hrubého platu: 32 708 Kč (Zlínský kraj, 2023)

Vzdělání pro výkon profese

K profesi vede střední vzdělání s výučním listem, obor Nástrojář. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu, v oboru Provozní technika

  • středoškolská příprava – střední odborné školy, obor Nástrojář
  • vyšší odborné vzdělání – obor Provozní technika

Školy a obory ve Zlínském kraji vhodné pro profesi

Středoškolská příprava

Popis profese čerpá z projektu 30 klíčových profesí Zlínského kraje z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce, který realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje → Chci vědět více