Přejít k hlavnímu obsahu

Průmyslový designer

Průmyslový designér = chodící kreativita. Tato vlastnost je absolutně nepostradatelná při výkonu této profese. Jeho hlavním úkolem je sladit estetičnost výrobku s jeho funkčností. Často jedná se zadavateli a diskutuje s nimi jejich požadavky na finální výrobek. Na základě těchto jednání se svými kolegy připraví návrh výrobku, kdy musí brát v úvahu vhodnost materiálu, metodu výroby či povrchové úpravy. Průmyslový designér zajišťuje kompletní vývoj produktu za využití jak tradičních, tak moderních postupů a technologií. 

Počet osob v profesi

  • 500 (Česká republika, 2021)

Hrubá měsíční mzda

  • minimum: 29 300 Kč
  • střed: 48 200 Kč
  • maximum: 104 200 Kč

(Česká republika, 2021)

Vzdělání pro výkon profese

  • k profesi vede vysokoškolské studium se zaměřením na design
  • středoškolská příprava – technicky a umělecky zaměřené školy
  • vysokoškolská příprava – studijní obory se zaměřením na design na technických fakultách a fakultách výtvarného umění

Školy a obory ve Zlínském kraji vhodné pro profesi

Středoškolská příprava

Vysokoškolská příprava

Popis profese čerpá z projektu 30 klíčových profesí Zlínského kraje z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce, který realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje → Chci vědět více