Přejít k hlavnímu obsahu

Stavební technik

Stavební technik velmi často koordinuje široký tým lidí a kontroluje stavbu, kterou má na starosti. Do jeho pracovní náplně patří také projektování, tudíž je důležité vzdělání ve stavebnictví. Stavební technik kontroluje kvalitu použitých materiálů a provedených stavebních prací. Stavební technik se podílí na výstavbě nejen budov, ale také mostů, cest či přehrad.

Počet osob v profesi

  • 30 549 (3112 Stavební technici, Česká republika, 2023)
  • 2 273 (3112 Stavební technici, Zlínský kraj, 2023)

Hrubá měsíční mzda

  • Medián hrubé mzdy:  40 531 Kč (Zlínský kraj, 2023)
  • Medián hrubého platu: 43 434 (Zlínský kraj, 2023)

Vzdělání pro výkon profese

K profesi vede střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor Stavebnictví, příp. obory Technická zařízení budov či Stavební provoz (nástavbové dvouleté studium).

Výuka je zaměřena na využití moderní techniky při návrhu konstrukcí staveb a na komplexní informace k jejich technickému řešení

Absolventi mohou pokračovat studiu stavitelských oborů na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Školy a obory ve Zlínském kraji vhodné pro profesi

Středoškolská příprava

obor Technická zařízení budov

Vyšší odborná příprava

  • ve Zlínském kraji neprobíhá vzdělávání s odpovídajícím zaměřením

Vysokoškolská příprava

  • ve Zlínském kraji neprobíhá vzdělávání s odpovídajícím zaměřením

Popis profese čerpá z projektu 30 klíčových profesí Zlínského kraje z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce, který realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje → Chci vědět více