Přejít k hlavnímu obsahu

Stavební technik

Stavební technik velmi často koordinuje široký tým lidí a kontroluje stavbu, kterou má na starosti. Do jeho pracovní náplně patří také projektování, tudíž je důležité vzdělání ve stavebnictví. Stavební technik kontroluje kvalitu použitých materiálů a provedených stavebních prací. Stavební technik se podílí na výstavbě nejen budov, ale také mostů, cest či přehrad.

Počet osob v profesi

  • 29 400 (Česká republika, 2021)
  • 2 200 (Zlínský kraj, 2021)

Hrubá měsíční mzda

  • minimum: 20 800 Kč
  • střed: 35 900 Kč
  • maximum: 56 500 Kč

(Zlínský kraj, 2021)

Vzdělání pro výkon profese

K profesi vede střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor Stavebnictví, příp. obory Technická zařízení budov či Stavební provoz (nástavbové dvouleté studium).

Výuka je zaměřena na využití moderní techniky při návrhu konstrukcí staveb a na komplexní informace k jejich technickému řešení

Absolventi mohou pokračovat studiu stavitelských oborů na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Školy a obory ve Zlínském kraji vhodné pro profesi

Středoškolská příprava

obor Technická zařízení budov

Vyšší odborná příprava

  • ve Zlínském kraji neprobíhá vzdělávání s odpovídajícím zaměřením

Vysokoškolská příprava

  • ve Zlínském kraji neprobíhá vzdělávání s odpovídajícím zaměřením

Popis profese čerpá z projektu 30 klíčových profesí Zlínského kraje z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce, který realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje → Chci vědět více