Přejít k hlavnímu obsahu

Zemědělec farmář

Zemědělec – farmář je tradiční profesí, ovšem v současné době s velmi moderními možnostmi. Zemědělec pěstuje a sklízí plodiny (zeleninu, ovoce, obiloviny…) nebo chová a ošetřuje zvířata, které mu poskytují produkty (maso, mléko…). Mimo péči o rostliny a zvířata se farmář stará o chod farmy, komunikuje s velkoobchody a odběrateli. Často také prodej svých výrobků zajišťuje svépomocí, například na trzích. Nedílnou součástí práce zemědělce je obsluha zemědělské techniky a koordinace dalších spolupracovníků na farmě. V každém případě zemědělec tráví velkou část svého pracovního dne v přírodě, na čerstvém vzduchu :-).

Počet osob v profesi

  • 28 000 (Česká republika, 2020)

Hrubá měsíční mzda

  • minimum: 24 400 Kč
  • střed: 35 000 Kč
  • maximum: 50 200 Kč

(Česká republika, 2020)

Vzdělání pro výkon profese

K profesi vede střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor Agropodnikání. 

  • Studium je zaměřeno na výuku moderních technologických postupů při pěstování rostlin a chovu zvířat, stejně jako na ekonomické záležitosti rostlinné a živočišné výroby.
  • Součástí studia je i příprava na řízení motorových vozidel skupiny T (traktor) a B (osobní automobil).

Školy a obory ve Zlínském kraji vhodné pro profesi

Středoškolská příprava

Popis profese čerpá z projektu 30 klíčových profesí Zlínského kraje z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce, který realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje → Chci vědět více